”Menneske og miljø i Nord Troms” – Årbok 2011

 

PRESSEMELDING

 

”Menneske og miljø i Nord-Troms” – Årboka 2011 – er nå klar for salg. Vi regner med at dette så populære skriftet vil være å finne der man ellers har kjøpt denne årboka i løpet av dens 36 år lange historie. For de fem Nord-Troms kommunenes vedkommende vil det si at gitte nærbutikker i lokalmiljøene vil forestå salget og i Tromsø vil boka primært være å finne hos byens bokhandlere.

Årets utgave er redigert av Leif-Harry Hansen, en tidligere nærmest fast bidragsyter med artikler av lokalhistorisk karakter. Innholdet denne gangen er preget av artikler som er bestilt skrevet av gitte skribenter slik at boka får bolker med beslektet innhold (les: tematisk sammenheng), ispedd noen lyriske tekster og stoff som ikke kom med i fjorårets utgivelse. Samlet representerer dette – etter redaksjonens mening – en interessant og mangfoldig utgivelse. Alle kommunene i regionen er representert i ulik omfang … alt etter artiklenes relevans innenfor helheten.

Årboka 2011 er på 135 sider og den er rikt illustrert både med relevante bilder, tegninger og illustrasjoner. Formatet er som det har vært de siste 10 år og prisen er fortsatt like sympatisk: kr. 125,00 pr. bok.

Som vanlig, er det Lundblad Media AS som har stått for trykkingen av denne boka.

Nærmere opplysninger om ”Menneske og miljø i Nord-Troms” – Årboka 2011 – kan fås ved henvendelser til redaktøren leif-hah@online.no eller telefon 908 81 041

 

9010 Tromsø, 8.11. 2011

Leif-Harry Hansen

Redaktør

 

 

Innhold

 

Forord 4 Slik var min barndom 70

Av Leif-Harry Hansen Av Peder N.Olsen

 

150-årsminne for Læstadius 5 Fra Zanzibar til "Kalles bar" 73

Av Reidun Mellem Av Theodor Johannessen

 

Gulan/Høre (dikt) 8 Vårlengt (dikt) 75

Av Brita-Agnete Av Gerd Ottesen

 

Nord-Troms kristna 9 Vårherre (dikt) 77

Av Emil J Samuelsen Av Bjørn Birkebæk

 

Fjorden (dikt) 8 Hjem (dikt) 79

Av Alida Strand Av Gunvor Marie Hansen

 

Lyngens første gudshus 16 April 1964. Sørvågen (dikt) 82

Av Rolf Magne Hansen Av Åse M. Johnsen

 

Sandeng kirkegård 18 Kvænangstid (dikt) 84

Av Nils-Ole Dalvik Av Åse M. Johnsen

 

Anton Sjåbakken 20 Kunnskap er makt! 87

Av Frode Lervoll Av Åsmund Dalheim

 

Han Øyvind 23 Anders Larsen 91

Av Eilif Johansen Av Eivind Bråstad Jensen

 

Lyngsdals historier 25 Man tenke så mangt (dikt) 99

Av Turid Hausner Av Eilif Johansen

 

Viken gårdsmuseum 30 Sild 100

Av Pål Fredriksen Av Leif Hugo Hansen

 

Røyland gårdsmuseum 32 Høvedsmannen (dikt) 103

Av Pål Fredriksen Av Leif-Harry Hansen

 

Havnnes - en vandring blant husene 33 Guta, no må vi ombord 104

Av Einar Giæver Av Leif Hugo Hansen

 

Rasmussengården 38 Kaianlegget i Bukta på Rasteby 111

Av Anders Ole Hauglid Av Paul Pedersen

 

Minnebjørka på Elvebakken 46 I gamle dager... (dikt) 115

Av Ragnar T. Samuelsen Av Leif-Harry Hansen

 

Hageglede og hagekultur 50 Fra min barndomstid i Ullsfjord 116

Av Ingolf Sivertsen Av Gerd L. Ottesen

 

Mat- og spisetradisjoner i nord 55 Årsrapport Årbok 2010 118

Av Asbjørn Vassnes

 

Mànnàvuohta/Barndommen (dikt) 58 Årsrapport Nord-Troms historielag 119

Av Sajane Olsen 2010

 

Manne?/Hvorfor? (dikt) 58 Redaktøren 120

Av Oliva Fossli Av Rolf Magne Hansen

 

Kjenn din kommune 59 Årskavalkade Kvænangen 122

Av Carl Johan Bentsen

 

Soldater i Ingenmannsland 62 Årskavalkade Nordreisa 124

Bokomtale av Pål Fredriksen

 

Nattevinden (dikt) 63 Årskavalkade Skjervøy 127

Av Gerd Ottosen

 

Minner fra evakueringen 1944 64 Årskavalkade Kåfjord 129

Av Harald Grønnvoll

 

Utreise fra det frie Norge 67 Årskavalkade Lyngen 132

Av Oddvar Ørnebakk

Årskavalkade Storfjord 135

Forsidebilde: Fra Reinfjord

Foto: Rita Boberg Pedersen