”Menneske og miljø i Nord Troms” – Årbok 2012

PRESSEMELDING

 

“Menneske og miljø i Nord-Troms” – Årboka 2012 – er nå under trykking og vil presenteres under Nord-Troms Historielags 35 års markering i Olderdalen den 10.11.12. Boka vil være å finne på de vanlige salgsstedene i regionen fra mandag den 12. november, og som tidligere vil medlemmene av foreningen få boka tilsendt vederlagsfritt.

Årets utgave er bygd opp rundt kjernetemaet arbeids- / næringsliv med en artikkel om industribygda Furuflaten som selve “rosinen i pølsa”. Videre har det nasjonale ikonet Solhov ungdomsskole / folkehøyskole, fått brei oppmerksomhet i anledning de 100 år som er gått siden skolen ble etablert på Lyngseidet. Spennende lesing!

Utover dette med kjernetema og jubileer finner vi dessuten portretter, bokomtaler, dikt, fortellinger … fargebilder og relevante illustrasjoner fra alle kommuner i Nord-Troms. Så å si alle artiklene er ledsaget av bilder, og dette bidrar åpenbart til å løfte produktets verdi både rent historisk og underholdningsmessig.

Som en følge av dette med å prioritere bilder, har sidetallet blitt betydelig utvidet (190 sider)… men prisen er den samme gamle: 125 kroner pr. bok!

Tromsø, den 24.10. 2012

Leif-Harry Hansen

Redaktør

Forside: Fra Furuflaten/ Lyngsdalen

Foto: Jan R. Olsen

 

 

 

 

 

INNHOLD

 

Tekst og forfatter side

Tekst og forfatter side

Forord 4

Leif Harry Hansen

Erindringer av "KLL" 111

Karl Lian Larsen

 

Bakkeby i etterkrigstid 5

Brita S Karlsen

Kveitelykke 114

Karl Lian Larsen

 

Kommunal forvaltning i Storfjord 9

Paul Figenschau

 

Tropisk bomsterprakt på 70 grader nord 117

Olve Reiersen

 

Tanker om kommunedelinga 1930 14

Paul Fignschau

 

Da trollet i Lyngstalandet kasta stein 120

Inger Giæver

 

Finnmarksbanen klar for avgang 17

Olve Reiersen

 

Finnmarksbanen klar for avgang 124

Olve Reiersen

 

Bjørklids Ferjerederi 22

Leif-Harry Hansen

 

Steinen som kom på gressgamma i 1925 126

Nils Ole Dalvik

 

Sørheims rekefabrikk 29

Eilif Johansen

 

Åge Schultz - en hverdagshelt 127

Carl Johan Bentsen

 

Skjervøy- rekeproduksjon i 55 år 32

Nils Harald Alm

 

Sigurd Krognes - En ekte proletar 129

Pål Fredriksen

 

Lyngseidet Mekaniske Verksted 38

Rolf MagneHansen

 

Ole Johan Reiersen 131

Eivind Bråstad Jensen

 

Lille Sverre 42

Leif-Harry Hansen

 

Samefamilien i Elvevolldalen 134

Reidun Mellem

 

Handelsmannen Dalvik 45

Nils Ole Dalvik

 

Sporsetteren 138

Leif-Harry Hansen

 

Gruvebyen på Moskogaisa 50

Marcus Bull

 

"Matauk og gortto" 142

Oddvar Ørnebakk

 

Kaia på Nikkeby 54

Margrete Bentsen

 

Inger Reberg- Bokomtale

Gudbrand Brustøm

 

Bygda som går mot strømmen 58

Laila Lanes

 

Silkesnora (2011) 143

Katta og reven (2012)

 

Solhov i hundre 68

Eivind Bråstad Jensen

 

"Med havet i hånden" -Bokomtale 144

Leif-Harry Hansen

 

"Trongen til å leva livet og draumen om livet" 81

-et portrett av morfar Ingjald Leigland

Torhild og Mari Figenschou

 

"Til sydpolen ingen bragd" 145

-Bokomtale

Leif-Harry Hansen

 

Solhov Ungdomsskole 1951-1952 84

Eilif Johansen

 

Årskavalkader 148

Elevperspektivet 87

Gustav E Karlsen

 

Kvænangen 148

Internatliv 89

Leif-Harry Hansen

 

Nordreisa 151

Silditen (dikt) 101

Leif Hugo Hansen

 

Skjervøy 154

Vårlykke (dikt) 102

Gerd L. Ottesen

 

Lyngen 159

Kvenit ja lappalaiset (dikt) 104

Sven J. Keinovuopio

 

Storfjord 164

Kotitörmän kaunokieli (dikt) 108

Sven J. Keinovuopio

 

Årsrapport 167

Nord-Troms Historielag 2011

Carl Johan Bentsen

 

Småfortellinger fra Singla på Arnøya 111

Carl Johan Bentsen

 

Årsrapport Årboka 2011 168

Leif-Harry Hansen