”Menneske og miljø i Nord Troms” – Årbok 2015

Forord

 

Av Leif-Harry Hansen, redaktør

 

Etter at undertegnede ble redaktør av denne årboka, har hver utgivelse vært preget av et kjernetema som utgjør majoriteten av stoffet i hver bok. I Årboka 2014 var det naturlig å konsentrere seg primært om evakueringshøsten 1944, – en 70 års markering for den mest dramatiske hendelsen i Nord-Troms regionens historie. Responsen var overveldende stor … ja, så omfattende at vi valgte å la den utgivelsen være et rent temanummer om evakueringen 1944.

 

Årets kjernetema har vi kalt "Gjenreisning og modernisering», og da med fokus på etterkrigstiden fram mot 1960-årene. I ulike sammenhenger nevnes 1950--tallet som "De glade 50-årene", og mange stiller seg med gode grunner undrende til denne betegnelsen? I kjølvannet av freden i 1945 inntrådte «Den kalde krigen» med prøvesprengninger av atombomber og et gigantisk våpenkappløp mellom stormaktene USA og Sovjet Unionen … man snakket faktisk om terrorbalansen som et fredsbevarende fenomen. Koreakrigen (1950 – 53) var over og gav avspenning, men Sovjets intervensjon av Ungarn i 1956 brakte uhygge over hele Europa, og for første gang møter vi utenlandsks flyktninger som søker politisk asyl i Norge. Det er i disse årene at jernteppet mellom øst og vest oppstår som et dagligdags begrep i mediene. Etableringen av NATO (1949) og Warszawapakten(1955) bidro nok til å «armere» jernteppet, men også til en viss generell opplevelse av fredsbevarende sikkerhet.

 

I Norge var det politisk stabilitet med sosialistisk flertall i Stortinget og landsfaderen, Einar Gerhardsen, som tillitvekkende statsoverhode. Gjenreisningen skapte både sysselsetting og optimisme, men boligmangelen var stor… særlig i byene, og infrastrukturen generelt var dårlig. Dette gjorde seg ikke minst gjeldende i Finnmark og Nord-Troms der ikke bare hus var brent, men broer og kaier var sprengt, pakkhus rasert og forsyningsanlegg var systematisk ødelagt. I Nord-Troms måtte det en nærmest nyreisning og total-renovering til for at samfunnet skulle komme på fote igjen, men som sagt, de som drev med logistikk, hadde svære utfordringer mht. transport og ilandføring av byggematerialer.

 

Et samfunn i reetablering var på offensiven, og tiden var vitterlig preget av optimisme og fremtidstro. Primærnæringene jordbruk og fiske ble gradvis mekanisert gjennom traktorenes inntog i bygdene og fiskeflåten ble fornyet og modernisert. Noen byttet ut de mellomstore kutterne med mere havgående kryssere som egnet seg for både notfiske og bankline drift. Da kraftblokka noe senere erstattet de to posebåtene under sildefisket, hadde kystfiskeriene et kvantesprang i sin utvikling.

 

Så «De glade 50-årene» er nok et uttrykk for glede og lettelse over at krigsårene var forbi … vonde år som etterfulgte «De harde 30-årene». Gjenreisningen generelt var jo sterkt preget av boligbygging, industrialisering, etablering av vekstsentra i distriktene, byutvikling, samferdsel, utdanning og sosialpolitikk. Velferdsstaten Norge var i emning. Lokalsamfunn stiftet «Kraftlag» som arbeidet for at alle skulle få fram elektrisitet til sine hjem, og med innlagt vann og elektrisitet fikk befolkningen en eventyrlig heving av sin levestandard. Når så alt dette positive som skjedde i 1950-årene ble understøttet av et yrende kulturliv både lokalt og som god radiounderholdning, fikk dette ti-året en aura av glede og optimisme.

 

Innhold

 

side

Forord

Av Leif-Harry Hansen, redaktør

 

4

Gjenreisning og modernisering av kommunene

øst for Lyngenfjorde

Av Pål Fredriksen

 

5

Arkitekt Kirsten Sand og gjenreisinga av Nord-Troms

Ingebjørg Hage

 

11

Nye hus på branntomtene

Ernst Isaksen

 

17

Gjenreising og rekordomsetning

Firma Ric. Bjørn, Birtavarre/Tromsø

Av Torleif Lyngstad

 

20

Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge

Av Anders Ole Hauglid

 

25

Rottenvik kraftverk

Av Rolf Magne Hansen

 

26

Ønskereprise: Lyngseidet vel

Av Hans Petter Gjæver

 

 

Etterkrigstida – tida for store endringar i det små

Emil J. Samuelsen, Trondheim

 

32

Da ordføreren i Kvænangen ville bruke

krigserstatningen til å la folk emigrere til Kanada.

Av Asbjørn Vassnes

 

34

Korsettstropper og to liter melk

Reportasje bildebladet NÅ nr. 5/195838

 

37

Lyngseidet etter frigjøringa

Av Rolf Magne Hansen

 

42

Skjervøy telegraf-/telefon-stasjon sist og først

Av Olve Reiersen

 

47

Tre rustne karer

Av Ole-Anton Teigen

 

49

Barndom og oppvekst i Jøkelfjord på 1940/50-tallet

Av Gunnar Sollund

 

54

Isfarten fra Jøkelfjordbreen

Av Gunnar Sollund, Alteidet.

 

58

Lyngenfjord hotell del 2

Av Paul Figenschau

 

61

Skolebrakka på Mellemjord i Lyngen

– skole og forsamlingshus

Av Sigrun Marthinsen

 

63

Ekspedisjonsfjæra

Av Eilif Johansen

 

64

M/K «Årviksand» T113S

Av Edmund Jørgensen

 

66

NILS NYMOEN, en politisoldat forteller

om sine opplevelser for 70 år siden

Av Carl Johan Bentsen.

 

68

Edmunds fiskarbondemuseum

Av Margrete Bentsen

 

70

Dagboknotater

Av Sverre Albrigtsen

 

71

Fiskarbondens hverdag i Olderdalen

Av Henrik Albrigtsen jr.

 

74

FORTELLERSTEMMER om -krigsutbrudd,

evakuering og gjenreising

Av Birgit Paulsen, Skjervøy

 

82

Ferdaminne frå sommaren 2013

Av Ståle Lothe

 

85

Johan Beck – kremmer, grensehandler og

politiker (1899–1970)

Av Paul Figenschau

 

90

Margit Hansen Krone

Av: Pål Fredriksen

 

93

Idar Kristiansen – et minneskrift

Av Øyvind Rundberg

 

95

Portrettintervju med Odd Johan Marakatt Sivertsen

Av Anders Ole Hauglid

 

97

Min sang til Kåfjord (dikt)

104

Vise ved Mollis (dikt)

106

Midnattsvise (dikt)

107

Her bor mitt folk (dikt)

108

Mor (dikt)

110

Kanoniseringen … (dikt)

112

Lørdagskveld (dikt)

 

114

Bohemen Torleif Mikkelsen

Av Rolf Magne Hansen

 

116

Organisten og erstatnings-læreren Aksel Berg

Av Eivind Bråstad Jensen

 

119

Tromsøseminarister i møte med en flerkulturell landsdel

Av Leif-Harry Hansen

 

122

Mor Lyng og hennes samtid

Av Pål Fredriksen

 

124

De glade 50-årene

Av Redaktør Jonny Hansen

 

125

«Gutten Tor»

Av Asbjørn Vassnes

 

127

Årskavalkader

128

Årsrapport

Nord-Troms Historielag 2014

140

Årsrapport

Årboka 2014

142