ÅRBOKA

Årboka legges ut for salg på en rekke steder i alle kommunene før jul.

- kan også bestilles hos

kasserer Terje Hildonen,

tlf 90 85 94 22 

Kto nr til  Nord-Troms Historielag 4740 2110313

Årboka koster 200 kr

          Menneske og miljø

          i Nord-Troms

            Redaktør:   Leif-Harry Hansen

            Redaksjonsmedlemmer:

            Kvænangen:  Asbjørn Vassnes

            Nordreisa   :  Pål Fredriksen

            Skjervøy     :  Margrete Bentsen

            Kåfjord      :  Gudbrand Brustrøm

            Lyngen       :  Rolf Magne Hansen

            Storfjord    :  Paul Figenschou

Stoff til Årbok 2018 kan sendes til lene@lundblad.no med kopi til pal.fredriksen@nordtroms.net

eller pr post til Lundblad, Pb 49, 9251 Tromsø.

Tekst bør sendes digitalt (Word e.l.) med separate bildefiler eller fotos til scanning. Post og e-post merkes "Årbok for Nord-Troms". Du kan også ta kontakt med kommunerepresentanten din ovenfor.

Frist for innlevering er 1. september 2018

Årbok 2017

Klikk på bildet for å få opp innholdsfortegnelse og forord.

Hvis du klikker på bildene finner du opplysninger om de siste årbøkene....

"Redaktørens hjørne"

Årboka er et kollektivt løft for å fremme lokal identitet ved å skape bevissthet til  lokalhistorie gjennom formidling om menneskenes liv og virke i Nord-Troms regionen. Det ligger dermed i sakens natur at innholdet vil være tilbakeskuende på de såkalte “gamle dager” og slik fungere både som en minnebok der leserne kan vanne sine røtter og samtidig oppleve innholdet som en døråpner til både kjente og delvis ukjente historiske aktstykker av lokal karakter.

Leif-Harry Hansen

Slik så den første årboka ut

         Årbok 2001

Årbok 2015

Redaktøren vår er utflyttet lyngsværing. Han har gjennom årene vært jevnlig bidragsyter til Årboka,- både med prosatekster og lyrikk.

Leif-Harry Hansen er lektor med lang erfaring fra Universitetet i Tromsø der han har jobbet som amanuensis med lærerutdanning, lederutvikling og organisasjonsutvikling. Videre har den erfarne lektoren også drevet med studieplanarbeid på høyskole/universitets nivå og med utredningsarbeid på departementalt nivå. Han er sertifisert faglitterær forfatter med seks bokutgivelser og en rekke publiserte artikler i ulike fagtidsskrift, og han har dessuten også vært lærebokkonsulent for så vel forlag som for utdanningsdepartementet.

 Miniportrett av Leif-Harry Hansen

Hansen har også idrettsfaglig utdanning, og er blant verdens beste skøytesprinter for veteraner med flere mesterskapstitler og verdensrekorder.

             Litt historikk om Årboka

Kjell V Andersen, Sørstraumen

Walter Karlsen, Burfjord

Ragnhild Enoksen, Kjækan

Ivar Vangen, Storslett

Einar Elvestad, Sørkjosen

Bjørn Aage Krane, Storslett

Jan M Johannesen, Lauksletta

Carl J Bentsen, Lauksletta

Ernst Isaksen, Arnøyhamn

Torfinn Berg, Skjervøy

Hans M Scheldrup, Olderdalen

Anne R Johansen, Skjervøy

Årboka ble stiftet 16. mars 1975 på Storslett. Initiativtaker var Anders O. Hauglid, og de første årene var det bare de fire nordligste kommunene som var med. Lyngen og Storfjord kom med senere.

Hauglid var også årbokas første redaktør, og disse var de første årbokmedarbeiderne:

Fotomedarbeidere var Nordreisa cameraklubb: Arvid Holmgren, Oksfjord, Ingjald Haugland, Storslett, Lars Larsen, Storslett.

Den første årboka ble gitt ut av Lokalhistorieutvalget i Kvænangen, Lokalhistorieutvalget i Kåfjord, Skjervøy Historielag og Nordreisa Folkeakademi Lokalhistorieutvalg

I 1977 ble Nord-Troms Historielag stiftet, og siden da har dette laget stått for utgivelsen av årboka.

Disse har vært redaktører:

Anders O. Hauglid, Kjell Skog, Reidun Mellem, Carl J Bentsen, Lene Antonsen og Anja Sommerbakk Olsen.

I 2009 tok Reidun Mellem igjen på seg redaktøransvaret. 

- Og fra 2011 heter redaktøren Leif-Harry Hansen.

De første årbøkene ble gitt ut i A4 format, men fra 2001 valgte man å endre formatet for å få boka mer "bokhyllevennlig".

 

Fra 2015 har man igjen valgt å gi ut boka i A4-format

I Årboka 2010 har Anders Ole Hauglid skrevet en artikkel han har kalt

I begynnelsen –

”Menneske og miljø i Nord-Troms”

- min historie -

Du kan lese artikkelen HER