“Redaktørens hjørne”                    

 

 

 

Årboka er et kollektivt løft for å fremme lokal identitet ved å skape bevissthet til  lokalhistorie gjennom formidling om menneskenes liv og virke i Nord-Troms regionen. Det ligger dermed i sakens natur at innholdet vil være tilbakeskuende på de såkalte “gamle dager” og slik fungere både som en minnebok der leserne kan vanne sine røtter og samtidig oppleve innholdet som en døråpner til både kjente og delvis ukjente historiske aktstykker av lokal karakter.

Redaktørens rolle blir selvsagt sentral i produksjonen av ei slik bok, for vedkommende skal være samordner av bidrag fra ulike skribenter, han skal være oppdragsgiver som bestiller gitte artikler innenfor et dedikert kjernetema, han skal opptre som “vraker” når et raffinert produkt skal produseres … være designer og dramaturg slik at helhet og sammenheng blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Redaksjonsutvalget består av representanter fra de 6 kommunene i regionen, og det er deres oppgave å lokalisere aktuelle saker som er verdt å bli presentert i neste utgivelse samt være redaktøren behjelpelig med å finne kvalifiserte skribenter. Ellers er det fritt fram for alle som har noe å berette, og alle bidrag blir registrert og vurdert. Hvis ikke en artikkel passer inn i neste utgivelse, kan den komme i betraktning ved senere utgivelser

Den 2. verdenskrig er rimeligvis grundig belyst gjennom årbokas lange historie, så vi føler nå at det meste er sagt i alle varianter av denne epoken, men i 2015 – 75 år etter krigsutbruddet – passer det med et “oppsamlingsheat” der vi lar “Under krigen …” være kjernetema. Flukt over til Sverige har vi fått mange beretninger om, men det er derimot skrevet lite om evakueringen. Hva med denne dramatiske situasjonen sett med et barns øyne? Hva med hverdagslivet under okkupasjonen … det være seg hjemme i samkvem med tyskerne eller i “utlendighet” som flyktning i eget land?

Til potensielle skribenter:

Tenk på årboka “ Menneske og miljø i Nord-Troms” som en historiebok, et underholdningsmedium, en identitetsskaper og kontinuitetsbærer … og ha dette i bakhodet under hele skriveprosessen!

Slik jeg ser det, skal boka gi gode leseopplevelser i form av koselige stunder, overraskelser, spenning, tvil og undring, stolthet, savn, irritasjon … men mest glede og positivt engasjement og høynet identitetsbevissthet. Som en funksjon av en slik leseropplevelse er det vel rimelig å anta at boka setter dagsorden når folk møtes, og slik vil Årboka også fungere som integrasjonsfaktor under fellesnevneren “VI”, folket i Nord-Troms!

 

Leif-Harry Hansen

Redaktør