TILBAKE

 

 

 

Styremøte i Nord-Troms Historielag  19. september 2012  kl 17.00.

 

Møtet foregikk i Olderdalen på Siam Catering

Tilstede: Oddvar Ørnebakk, Rolf Magne Hansen, Jan M. Johannesen, Pål Fredriksen.

Terje Hildonen, Reidar Breivik og Jan Isaksen hadde meldt forfall.

 

Sak 13/12  Referater

- Leder orienterte om avviklinga av kulturminnedagen 9.september.

- Årsmøte for Troms Historielag for 2012 legges til Nordreisa, og det skjer i løpet av mars 2013. Nordreisa Historielag er også med under avviklinga.

- Det var også ei kort orientering om prosjektet til Troms fylkeskommune som går ut på å registrere krigsminner og minner fra den kalde krigen i perioden 1940-1995.

- Styret blei også orientert om det foreløpige regnskapet for Årboka.

 

Sak 14/12  Nord-Troms Historielag er 35 ÅR  i 2012

 Vi ønsker å få til et medlemsmøte for å markere at laget har eksistert i 35 år. Dette medlemsmøtet prøver vi å legge til en lørdag som ligger tett opp mot utgivelsen av årboka. Olderdalen er pekt ut som det mest aktuelle stedet. Leder tar opp denne saka i forbindelse med møtet i redaksjonskomiteen.

Vi legger opp til å servere en enkel varmrett og kaffe med tilbehør.

Vi skal også ha en faglig del. Helge Guttormsen holder et innlegg om fiskeriene i Nord Troms. Det er også mulig at det blir et foredrag til.

 

Sak 15/12 "Utedo og vedsjå"

NTRHL bestiller 10 eksemplarer av boka “Utedo og Vedsjå. Prisen er kr.200 pr.eks.

 

Sak 16/12 Distribusjon av Årboka 

Styret diskuterte også distribusjonen av årboka. Leder tar opp detaljene i forbindelse med møtet i redaksjonskomiteen.

 

Møtet slutt kl. 1825

Pål Fredriksen

    Ref.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTER