TILBAKE

 

 

 

Styremøte i Nord-Troms Historielag 22.mai 2012.

 

Kultursentret-Olderdalen Kl.1700

 

Tilstede Rolf Magne Hansen, Jan Isaksen, Pål Fredriksen, Terje Hildonen, Oddvar Ørnebakk, Jan Martin Johannesen, Reidar Breivik

 

 

Sak 8/12. Valg av leder i valgkomiteen

               Carl Johan Bentsen . Valgt enst.

 

Sak 9/12. Kulturminnedagene 4-9 september

               Tema: “Møteplasser”. Leder får i oppdrag å sjekke mulighetene for   

               samarbeid med de andre lagene  -avholdes i Nordreisa?

               Lørdag 9.september.

 

Sak 10/12. Nord- Troms Historielag 35 år i 2012.

                I medio november avholdes 35 års jubileet. Søkes avholdt 

                Nordreisa.

                Tema må helst angå hele Nord-Troms. (Bråstad Jensen?                     

                Zakariassen? Skog?)

                Pål Fredriksen undersøker hva som er mulig å få til.

 

Sak 11/12. Årsmøte i Troms Historielag 2013

                Laget ønsker Troms Historielag velkommen. Pål Fredriksen tar kontakt

                med TH,  hvilke ønsker som foreligger, og bestemmelse  av sted.

 

Sak 12/12. Referat fra styremøter på hjemmesida til laget.

                Referat  fra møtene søkes lagt på hjemmesida.

                  

 

 

 

  Møtet hevet kl. 18.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTER