Tilbake

  

 

Årsrapport: Årboka 2010

 

 

 

 

 

”Menneske og miljø i Nord-Troms” nr 36

 

Dette er gruppa som fikk årboka 2010 ”på kjøl”:

Reidun Mellem, Storfjord/Tromsø – redaktør

I årbokkomiteen var:

Rita Boberg Pedersen, Kvænangen

Pål Fredriksen, Nordreisa

Gudbrand Paulsen, Kåfjord

Carl-Johan Bentsen, Skjervøy

Rolf Magne Hansen, Lyngen

Oddvar Ørnebakk, Storfjord

 

Ein usedvanlig dyktig og arbeidsvillig komite, som forhåpentligvis er villig til å fortsette! Gruppa starta arbeidet med eit komitemøte på tidligvåren, då redaktøren hadde fått ”skumma igjennom” det som var kommen inn av stoff. Komitemedlemmane overtok så stoffet fra sin kommune til gjennomlesing og prioritering. Akkurat då mangla det stoff fra ein kommune, men med målbevisst arbeid fra kommunens representant  i årbokkomiteen kom også dette på plass i tide. Viktig var også kontakten til ”gammelredaktøren”, Anders Ole Hauglid, som kunne gi oss ein fyldig rapport fra starten i 1975. Etter ein god del leiting var det også mulig å finne ”forsidepia” fra 1975 og få ei lita melding fra henne, no som yrkesaktiv kvinne og mor til 3! Direkte samarbeid med ”Framtid i Nord” var vi også takksame for – i arbeidet med å dekke steinrashendinga i Kåfjorden. Og elles kom det som vanlig stoff fra både fastboande og utflytta Nord-Tromsingar – ein stor ressurs for ei årbok! Alt som kom inn før fristen gikk ut blei vurdert. Resten ligg over til neste årbok.

Illustrasjonane er også viktige. Mange sender fotografi med teksten sin, og resten får vi gjerne fra arkivet hos Nord-Troms museum. Så har vi jo illustratøren vår, han Leidulf Olsrud, som leverer oss dei gode teikningane. Forsida blei dette året forbeholdt den store hendinga at turistskipa igjen – etter 40 års fravær – har fått lov å komme inn til Lyngseidet, etter at Årøyholmen blei avmilitarisert. Og ho Ruth Seljeskog gjorde igjen ein stor innsats med å skaffe annonsar. Så kunne manuset gå inn til Lundblad Media, som igjen har levert eit vakkert og solid arbeid. Derifra kom ca 2200 hefter første veka i november 2010, framleis til ein utsalspris av kr. 125,- pr. stk. Så er det bare å håpe at salget har gått bra. Her hos meg fins bare ei knapp halv eske igjen, og mitt inntrykk er at boka som alltid har blitt vel mottatt.

Så gjenstår det bare å takke Nord-Troms historielag som har betrudd meg redaktøransvaret i tilsaman 8 år. Trass i arbeid og ofte stor travelheit så har det vore ei rik oppleving!

Beste helsing til årsmøtet fra ho Reidun Mellem

 

 

 

 

 

ÅRBOKA