Tilbake

  

 

Årsrapport: Årboka 2012

 

 

.    

Årboka 2012

 

Av Leif-Harry Hansen, redaktør

 

 

Redaksjonskomiteen for Årboka 2012 besto av:

Leif-Harry Hansen, Tromsø (redaktør)

Rita Boberg Pedersen, Kvænangen

Pål Fredriksen, Nordreisa

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

Margrete Bentsen, Skjervøy

Rolf-Magne Hansen, Lyngen

Oddvar Ørnebakk, Storfjord

Med bakgrunn i redaksjonell enighet om at fremtidige utgivelser av Årboka skal være preget av et nærmere definert kjernetema, ble det annonsert at regionens næringsliv primært skulle prege 2012 utgaven av Menneske og miljø i Nord-Troms.  I dette bildet sto industribygda Furuflaten sentralt, og journalist Laila Lanes ble engasjert for å skrive om den eventyrlige utviklingen i denne driftige bygda.

Ellers ble jubileer viet oppmerksomhet, og når dette dessuten var sammenfallende med årets kjernetema, ble bokas profil tydeliggjort. 100 – års jubilanten Lyngseidet Mek. Verksted fikk behørig omtale, men dessverre fikk vi ikke med Evensen Trelast på Skjervøy, en tradisjonsrik bedrift som også hadde sin 100 års markering i 2012.

Derimot fikk Solhov folkehøyskole som ble åpnet i 1912, mye spalteplass … og det skulle bare mangle all den tid denne skolen har en helt spesiell historisk betydning. Som sosialiserings- og opp -læringsarena hadde denne institusjonen ikke bare regional, men faktisk også en nasjonalpolitisk funksjon. Denne spennende historien fremstilles på en meget interessant måte av artikkelforfatteren, Eivind Bråstad Jensen. I tillegg er det lagt inn artikler fra en mer personal synsvinkel slik at skolens indre liv også blir eksponert for leserne.

Her kan det dessuten kort bemerkes at Solhov i sine velmaktsdager også var en betydelig arbeidsplass for lokalsamfunnet. Så i et slikt utvidet perspektiv kan vi  gjerne si at skolens historie faktisk har med Årboka 2012 sitt kjernetema å gjøre.

Utover dette var alle kommuner i regionen representert i denne årboka … noen mer markant enn andre, som for eksempel Storfjord med to interessante artikler som omhandler kommunal forvaltning, Skjervøy med sin rekeindustri og Kåfjord med handelsmannen Dalvik på Samuelsberg.

Hver utgivelse er primært basert på lesernes produksjoner, så får å skape en variert, interessant og spennende bok, må det skrives … brenn ikke inne med gode bidrag! Årboka er i prinsippet en dugnad til felles glede, og vi ønsker mange stemmer som beretter slik at vår felles identitet blir styrket. Medlemmene av redaksjonsutvalget skal rekruttere skribenter i de respektive kommuner … drive med oppsøkende virksomhet og følge opp de som tar penna fatt. Undertegnede jobber på  samme måten, men i et mer utvidet kjernetemabasert perspektiv.

Ellers vil selve struktureringen av stoffet og layout være primære anliggender for redaktøren, og jeg må si meg meget tilfreds med Årboka 2012! Den er preget av god sammenheng, myke overganger, relevante bilder med historisk koloritt … samt et midtparti med dikt og flotte fargebilder av nyere karakter.

Beklageligvis mistet vi noen tekstpassasjer i en av artiklene til Paul Figenschau, et forhold som skyldtes forstørring av et par av bildene som ledsaget teksten, et redigeringsgrep som ble foretatt etter at bokas totale rammer (sidetall) var satt. Dette tas selvsagt til etterretning! I fortsettelsen vil vi også skjerpe korrekturrutinene relatert til tekstinnhold med sterk lokal relevans. Dette vil konkret skje ved at de respektive redaksjonsutvalgsmedlemmer leser førstekorrektur på alt stoffet fra sin kommune.

Konklusjon:

Årboka 2012 kan vi være bekjente av. Den har et variert, spennende og velredigert innhold som ble behørig omtalt i relativt store oppslag både i lokalavisa Framtid i Nord og i landsdelsavisa Nordlys. Dessuten var undertegnede også i år gjest under en kveldssending i Skjervøy nærradio, så medieomtalen har vært meget god. Dette har åpenbart hatt god markedsføringseffekt, for opplaget ble nærmest revet bort like etter at boka var å finne i bokhandlene. Fra Bokhuset AS i Storgata i Tromsø meldtes det at i år ville de ha vært i stand til å selge dobbelt så mange av denne årboka enn det som tidligere har vært vanlig.

Redaksjonelt kan vi registrere dette som en meget gledelig tendens … samtidig som vi i fortsettelsen stimuleres til å skape et enda bedre produkt. Dermed bør det være en uttalt ambisjon å øke opplagstallet samtidig som utsalgsprisen gis et betydelig påslag.

Avslutningsvis rettes en takk for et konstruktivt og behagelig samarbeid både til DM-Consult AS og til  Lundblad Media AS … samt til alle våre annonsører og – ikke minst – våre lesere!

 

 

 

 

 

 

 

ÅRBOKA