TILBAKE

 

 

 

 

 

Styremøte i NTHL  14. august  2013    Kl. 17.30

Sted Kultursenteret i Olderdalen

Til stede: Nina Giæver, Pål Fredriksen, Terje Hildonen, Frid Fenes.

 

Sak 9/13  Kulturminnedagen høsten -13

                E.B. Jensen er forespurt og har sagt ja til å holde foredrag med forbehold om arrangement 7. 

                september.

               Tema: Kvinner og menn i historien.

               Sted: Kultursenteret leies

               Det bestilles frukt, kaffe, kake.

               Tid: 7/9   KL. 12-15

               Annonsering v/ Terje

               Underholdning v/ Frid. Astrid forespørres

                                                  Liv forespørres

               Nina Giæver undersøker om hun kan bidra med tema jordmortjenesten i Stor –Lyngen

               Pål snakker med Reidun Mellem

 

Sak 10/13 Valgkomite

                 Følgende forslag

                  Margrete Bentsen ( er forespurt, sagt ja)

                  Reidar Breivik forespørres

                  Svein Pedresen

                  Pål tar kontakt ad. Vervet.

 

Sak 11/13  Eventuelt

                  Forespørsel om «gaiding» ad. Lyngen –linja.

                  Pål tar kontakt og vil representere NT historielag dersom det blir

                  aktuelt.

 

Møtet hevet   kl.18.15

Frid Fenes

   Ref.

STYREMØTER