TILBAKE

 

 

 

 

 

Styremøte i NTHL  26. JUNI 2013 KL.1800

Sted Kultursenteret i Olderdalen

Til stede: Pål Fredriksen, Terje Hildonen, Frid Fenes

Meldt forfall: Jan Isaksen, Jan Johannesen, Rolf Magne Hansen.

Ikke møtt: Oddvar Ørnebakk

 

Sak 4/13 Kulturminnedagen.

                 Tema: Historiens kvinner og menn  08—15.sept 2013

Forslag: Tidsramme max. 3 timer inkl. bevertning.

                Pål tar kontakt med E.B Jensen og Helge Guttormsen:

                 (skoleutvikling, nessekonger)

                 Kjell Skog eller T. Olsen om læstadianske predikanter i

                 Nord Troms.

                 Nina Giæver: Jordmortjenesten i Nord Troms

 

                 Sted: Olderdalen

                 Tid: 14/9       kl. 1200-1500

 

Vedtak:   Pål undersøker nærmere med eventuelle foredragsholdere.

                 Frid undersøker om eventuelle underholdningsbidrag.

 

                    Pål kontakter historielagene i Lyngen og Nordreisa for å   

                    samordne arrangementene slik at kollisjoner unngås.

 

Sak 5/13  Støtte til bokprosjektet «Fiskeflåten i Skjervøy 1900-1972»

                 

                   NTHL er positiv til prosjektet. Pga uklarheter angående

                   Hvem som eier prosjektet gis ikke tilskudd, men

                   Historielaget  bestiller 25 bøker  for utdeling som

                   gave/ salg.

 

Sak 6/13  Annonsepriser for Årboka 2013

     

Vedtak:    Annonseprisene øker med 10%  FOR Årboka 2013.07.03

 

Sak 7/13   Utsalgspris for Årboka 2013

 

Vedtak:     Årets Årbok selges for kr. 150.

                   (utsalgspris)

 

Sak 8/13    Eventuelt

                    Ingen saker meldt.

 

Neste møte: Kultursenteret, Olderdalen

                       Onsdag 14/8 kl.17.30

 

Frid

Ref.

 

STYREMØTER