TILBAKE

 

 

 

Styremøte i Nord-Troms Historielag   05. februar2013.

Kultursenteret i Olderdalen

 

 

Tilstede: Oddvar Ørnebakk, Jan Johansen, Frid Fenes, Nina Giæver, Pål Fredriksen

Meldt forfall: Terje Hildonen, Jan Isaksen, Reidar Breivik, Rolf Magne Hansen

Nina Giæver og Frid Fenes møtte som vararepresentanter.

 

Sak 1/ 13 

Delegater fra NTHL til årsmøtet i Troms historielag:

Styret valgte Frid Fenes og Pål Fredriksen til å representere NTHL.

 

Sak 2/ 13 

Forespørsel om økonomisk støtte

Forespørsel fra Ernst Isaksen og Per Bjørkestøl om økonomisk støtte til utgivelse av bok om fiskebåter i gamle Skjervøy kommune.

Styret stiller seg positiv til prosjektet, men vi ber om at det først legges fram en finansieringsplan. Styret er villig til å bidra med inntil kr. 10000. NTHL kan også kjøpe inn 10 eksemplarer av boka når den foreligger.

 

Sak 3/ 13

Årsmøtet i NTHL

A)    Styret foreslår at medlemskontigenten i laget settes til kr.200.

B)    Jan M. Johannessen holder foredraget: «Datterens forbannelse»

Handler om økonomiske og sosiale forhold i perioden da russehandelen var viktig.

C)    Terje Hildonen sørger for annonsering av årsmøtet. Kommer i Framtid i Nord i uke 7.

 

 

Møtet slutt kl.18.40

Pål Fredriksen

     ref.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTER