TILBAKE

 

 

 

Styremøte i Nord-Troms Historielag   11. februar 2014 kl 17.00.

Kultursenteret i Olderdalen

 

    Tilstede: Terje Hildonen, Rolf Magne Hansen, Pål Fredriksen, Frid Fenes

                 Meldt forfall: Jan M. Johannesen

 

 1/14  REF

           a) Boka «Fiskeflåten i Skjervøy 1900-1972

                Legges fram for salg under årsmøtet.

            b) Distribusjon av Årboka 2013. Salget har godt bra. 1 eske ligger fortsatt på       

             Trykkeriet. Vi bør vurdere flere salgssteder i Tromsø og finne salgssteder

             i Alta og Hammerfest.

 

2/14    ÅRSMØTE 2013

            22. mars  2014               KL. 12.00—ca. 15.00

             Kåfjord Kultursenter

             Vi bestiller kaffe, kaker og frukt til ca.20 personer

 

             Faglig tema: Grunnloven 200 år

 

             Valgkomite: Margrete Bentsen, leder

                                    Elbjørg Breivik

                                    Asbjørn Fredriksen

            Vanlige årsmøtesaker

            Frid bestiller kaker og ordner med leie av Kultursenteret

 

Sak 3/14  Årsmøte i Troms Historielag

                 På Rundhaug i Målselv.

                 Pål vurderer å dra, frist for påmelding 1. mars.

 

Sak 4/14  Kulturminnedagene 13-21. september.

                 Tema: Den store reisen 1814—2014

                  Saka utsettes til neste styremøte vår 2014

 

                  Møtet slutt kl.18.25.

 

                  Frid Fenes

                     Ref.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTER