TILBAKE

 

 

 

 

Styremøte 25/11-14

Kl. 16.45

Håkons kafe Olderdalen

Til stede: Rolf M Hansen, Pål Fredriksen, Terje Hildonen, Frid Fenes      

 

Ref. saker

                   ------ Årboka er distribuert (presentert i Olderdalen)

                   -------Kulturminnedagen på Maursund

                   -------70 –årsmarkering på Arnøya 27/11

                             med bildeforedrag om evakuering og brenning.

 

Sak 9/14  Tilbud om utarbeidelse bibliografi for Menneske og Miljø, Årbok for    

                  Nord Troms 1995—2014.

                 Styret har fått tilbud fra Helge Guttormsen om å skrive bibliografi for

                 Kr. 11000 (inkl m.v.a)

Vedtak: Styret gir positivt svar til Helge Guttormsen og håper at bibliografien er 

                er ferdig til årsmøtet i 2015.

 

Sak 10/14  Søknad om bokstøtte fra Leif Harry Hansen.

                    Leif Harry Hansen søker om støtte for å kunne utgi boka «De glade

                   50 årene»  Sidetall ca. 150, opplag på 500 i A-4 format

Vedtak:   NT-Historielag gir et tilskudd på kr. 10000 som vil bli utbetalt når boka

                  foreligger.

                  Laget forutsetter at vi får 15 bøker til egen distribusjon (gaver)

                  NTH  gir beløpet som selvstendig lag ( ikke samarbeid med NT m.)

Sak 11/14  Denne saka legges foreløpig ikke ut på lagets hjemmeside

 

Sak 12/14  Årsmøte for 2015 

                    Lørdag 21. mars 2015

                    Kultursenteret Olderdalen kl. 12.00

                   Frid undersøker om et eventuelt kulturinnslag.

 

Sak13/14   Eventuell  uttalelse om stedsnavn i Kåfjord.

Vedtak:     Vi forutsetter at uttalelse blir gitt av andre lag og foreninger.

 

Møtet sluttet kl. 18.30

Frid Fenes

  Ref.

 

                 

                                                    

                

 

 

 

STYREMØTER