Velkommen til hjemmesida til

Nord-Troms Historielag

I 1975 kom årboka "Menneske og miljø i Nord-Troms" ut første gang, og allerede to år senere så man nødvendigheten av å ha et interkommunalt lag som kunne stå for utgivelsen. Dermed ble Nord-Troms Historielag stiftet. Det har blitt over 40 år, ikke bare med årbokarbeid, men med aktiviteter av forskjellig slag,- seminarer, temamøter, kulturminnedagmarkeringer, etc, etc.

 

Det er ikke lett å drive lagsarbeid over kommunegrensene. Avstandene blir lange. Derfor er det viktig med aktive medlemmer som kan være med å arrangere lokale aktiviteter. I dag har Historielaget ca 60 medlemmer, men svært få av dem er fra Kvænangen, Storfjord og Lyngen. Faktisk så få at det har vært problem å få tillitsvalgte fra alle kommunene.

Er du interessert i historie, og har lyst å være med å påvirke det som skjer på dette feltet, så meld deg inn i Nord-Troms Historielag. Kontingenten er kun 250 kr. Da får du også årboka gratis tilsendt om høsten. Se på sida "om laget" hvordan du melder deg inn. Og ta en titt på de andre sidene her inne for å få et lite inntrykk av hva vi har gjort de siste årene.

Velkommen!!

Årbok 2018

 

Nå begynner arbeidet med årboka som kommer ut til høsten.

 

I år henvender vår nye redaktør,Tore Figenschau, og redaksjonskomiteen seg spesielt til ungdommen:

 

– Har du skrivekløe? Lager du dikt? Liker du å fotografere? I så fall vil Årbok for Nord-Troms gjerne høre fra deg!! Vi oppfordrer både lærere og elever på skolene i regionen å legge inn noen kreative skriveøkter før skoleferien er der – eller når skolen begynner igjen etter ferien.

 

Ellers ønsker vi stoff om mennesker i alle aldre som lever i dag og som bidrar til – hver på sin måte – å gjøre området vi dekker, til et enda triveligere sted å være for alle.

 

Av historisk stoff skal årboka i år mellom anna ha stoff om hvordan måten folk kommer i kontakt med hverandre på, har endra seg opp gjennom årene – eller endringene i kommunikasjonsformene, for å bruke et fremmedord.

 

Har du ei fortelling eller anna stoff på lur, så nøl ikke med å ta kontakt!

Kontaktinformasjon finner du på Årbokas side i menyen til venstre.

 

 

 

 

 

Årboka har også fått egen side på FB

 

 

 

Årsmøtet 2018

 

ble avholdt på

Kronebutikken i Sørkjosen

 

lørdag 10. mars kl 12.00

 

ÅRBOKA. Bibliografi 1995-2014

Klikk HER

På årsmøtet i Nord-Troms Historielag

lørdag 21. mars 2015

ble historielagets fire første æresmedlemmer utnevnt:

f.v. Carl Johan Bentsen, Reidun Mellem, Nina Giæver og Oddvar Ørnebakk

Bak står gjenvalgt leder: Pål Fredriksen

 

 

Gratulerer!!