GODT NYTTÅR!

Velkommen til hjemmesida til

Nord-Troms Historielag

I 1975 kom årboka "Menneske og miljø i Nord-Troms" ut første gang, og allerede to år senere så man nødvendigheten av å ha et interkommunalt lag som kunne stå for utgivelsen. Dermed ble Nord-Troms Historielag stiftet. Det har blitt over 40 år, ikke bare med årbokarbeid, men med aktiviteter av forskjellig slag,- seminarer, temamøter, kulturminnedagmarkeringer, etc, etc.


Det er ikke lett å drive lagsarbeid over kommunegrensene. Avstandene blir lange. Derfor er det viktig med aktive medlemmer som kan være med å arrangere lokale aktiviteter. I dag har Historielaget ca 60 medlemmer, men svært få av dem er fra Kvænangen, Storfjord og Lyngen. Faktisk så få at det har vært problem å få tillitsvalgte fra alle kommunene.

Er du interessert i historie, og har lyst å være med å påvirke det som skjer på dette feltet, så meld deg inn i Nord-Troms Historielag. Kontingenten er kun 250 kr. Da får du også årboka gratis tilsendt om høsten. Se på sida "om laget" hvordan du melder deg inn. Og ta en titt på de andre sidene her inne for å få et lite inntrykk av hva vi har gjort de siste årene.

Velkommen!!


Årboka har egen side på FB


https://www.facebook.com/menneskeogmiljo/


Årsmøte 2021


Årsmøte 2021 ble avholdt onsdag 11. august kl 17.00 på Husfliden i Olderdalen


 Referat


Årboka har fått ny redaktør


I styremøte 12. november 2020 ble Jan R. Olsen engasjert som ny redaktør for Menneske og miljø i Nord-Troms. På årbokas side finner en enkel presentasjon av han, og du finner også info om hvor du skal sende stoff til neste årbok. Har du bilder eller noe interessant å fortelle, ikke nøl med å sende det inn.


Vi takker Tore Figenschau for arbeidet han har utført for historielaget og ønsker Jan R. Olsen lykke til som ny redaktør!Her er Årboka for 2021


ÅRBOKA. Bibliografi 1995-2014

Klikk HER

På årsmøtet i Nord-Troms Historielag

lørdag 21. mars 2015

ble historielagets fire første æresmedlemmer utnevnt:

f.v. Carl Johan Bentsen, Reidun Mellem, Nina Giæver og Oddvar Ørnebakk

Bak står gjenvalgt leder: Pål FredriksenGratulerer!!