Hjem

Velkommen til hjemmesida til

Nord-Troms Historielag

I 1975 kom årboka "Menneske og miljø i Nord-Troms" ut første gang, og allerede to år senere så man nødvendigheten av å ha et interkommunalt lag som kunne stå for utgivelsen. Dermed ble Nord-Troms Historielag stiftet. Det har blitt over 40 år, ikke bare med årbokarbeid, men med aktiviteter av forskjellig slag,- seminarer, temamøter, kulturminnedagmarkeringer, etc, etc.


Det er ikke lett å drive lagsarbeid over kommunegrensene. Avstandene blir lange. Derfor er det viktig med aktive medlemmer som kan være med å arrangere lokale aktiviteter. I dag har Historielaget ca 60 medlemmer, men svært få av dem er fra Kvænangen, Storfjord og Lyngen. Faktisk så få at det har vært problem å få tillitsvalgte fra alle kommunene.

Er du interessert i historie, og har lyst å være med å påvirke det som skjer på dette feltet, så meld deg inn i Nord-Troms Historielag. Kontingenten er kun 250 kr. Da får du også årboka gratis tilsendt om høsten. Se på sida "om laget" hvordan du melder deg inn. Og ta en titt på de andre sidene her inne for å få et lite inntrykk av hva vi har gjort de siste årene.

Velkommen!!


Årboka har egen side på FB


https://www.facebook.com/menneskeogmiljo/


Årsmøte

lørdag 15. april 2023

Kåfjord kommunehus, Olderdalen


Kl 11.30  Åpent årsmøteseminar             

- Bilders betydning for den nye årboka? v/ redaktør Jan R. Olsen
- Hvordan rigge en artikkel om Skibotnmarkedet i årboka? v/ Helge Guttormsen


Kl 13.00: Årsmøte 

Vanlige årsmøtesaker, årsberetninger, regnskap og valg.Vel møtt!


,

Her er Årboka for 2022.

Du finner den på de vanlige utsalgsstedene i regionen


ÅRBOKA. Bibliografi 1995-2014

Klikk HER

På årsmøtet i Nord-Troms Historielag

lørdag 21. mars 2015

ble historielagets fire første æresmedlemmer utnevnt:

f.v. Carl Johan Bentsen, Reidun Mellem, Nina Giæver og Oddvar Ørnebakk

Bak står gjenvalgt leder: Pål FredriksenGratulerer!!