ÅRBOKA


Årboka legges ut for salg på en rekke steder i alle kommunene før jul.

- kan også bestilles hos

kasserer Terje Hildonen,

tlf 90 85 94 22 

Kto nr til  Nord-Troms Historielag 4740 2110313

Årboka koster 200 kr

          Menneske og miljø

          i Nord-Troms

            Redaktør:   Tore Figenschau


            Redaksjonsmedlemmer:

            Kvænangen:  Ragnhild Enoksen

            Nordreisa   :  Pål Fredriksen

            Skjervøy    :  Margrete Bentsen

            Kåfjord      :  Gudbrand Brustrøm

            Lyngen       :  Rolf Magne Hansen

            Storfjord     :  Anne Dalheim

Stoff til Årboka  kan sendes til        tore@signaldalen.no

eller pr post til 

Tore Figenschau, Signaldalsvegen 524,  9046 Oteren.


Du kan også ta kontakt med kommunerepresentanten din ovenfor dersom du trenger hjelp.


Frist for innlevering er 1. september

Årboka har nå egen side på FaceBook:


https://www.facebook.com/menneskeogmiljo/

Årbok 2019


Hvis du klikker på bildene finner du opplysninger om de siste årbøkene....

 Miniportrett av Tore Figenschau

Tore Figenschau

Slik så den første årboka ut

         Årbok 2001

Årbok 2015

Årbok 2018

Tore Figenschau blei født i landflyktighet i Sverige  i 1944.  Han har lærerutdanning, men har de siste 30 åra jobba som journalist. Han var blant anna med på å starte avisa Framtid i Nord i 1988 - en avis han var ansatt i i sju år, av dem ett år som konstituert redaktør.


Siden 1995 har han jobba som frilansjournalist, ved siden av å drive sin egen nettavis, iStorfjord.


Han har også en forkjærlighet for lokal historie, og har i snart 20 år gitt ut en kalender med gamle bilder fra heimkommunen sin, Storfjord.


I 1999 kom han ut med ei bygdebok for Signaldalen, og i 2014 kom den andre boka - med stoff om krigen i Storfjord.


Han har også 10-12 års erfaring innen reiselivsbransjen, og tok en ettårig utdannelse i faget ved Høgskolen i Finnmark i 2008. I denne bransjen har han gitt tilbud om kanopadling og hundesledeturer.

             Litt historikk om Årboka

Kjell V Andersen, Sørstraumen

Walter Karlsen, Burfjord

Ragnhild Enoksen, Kjækan

Ivar Vangen, Storslett

Einar Elvestad, Sørkjosen

Bjørn Aage Krane, Storslett

Jan M Johannesen, Lauksletta

Carl J Bentsen, Lauksletta

Ernst Isaksen, Arnøyhamn

Torfinn Berg, Skjervøy

Hans M Scheldrup, Olderdalen

Anne R Johansen, Skjervøy

Årboka ble stiftet 16. mars 1975 på Storslett. Initiativtaker var Anders O. Hauglid, og de første årene var det bare de fire nordligste kommunene som var med. Lyngen og Storfjord kom med senere.

Hauglid var også årbokas første redaktør, og disse var de første årbokmedarbeiderne:

Fotomedarbeidere var Nordreisa cameraklubb: Arvid Holmgren, Oksfjord, Ingjald Haugland, Storslett, Lars Larsen, Storslett.

Den første årboka ble gitt ut av Lokalhistorieutvalget i Kvænangen, Lokalhistorieutvalget i Kåfjord, Skjervøy Historielag og Nordreisa Folkeakademi Lokalhistorieutvalg

I 1977 ble Nord-Troms Historielag stiftet, og siden da har dette laget stått for utgivelsen av årboka.

Disse har vært redaktører:

Anders O. Hauglid, Kjell Skog, Reidun Mellem (to perioder), Carl Johan Bentsen, Lene Antonsen, Anja Sommerbakk Olsen og Leif-Harry Hansen.

- og fra 2018 heter redaktøren Tore Figenschou.

De første årbøkene ble gitt ut i A4 format, men fra 2001 valgte man å endre formatet for å få boka mer "bokhyllevennlig".


Fra 2015 valgte man igjen å gi ut boka i A4-format, men etter tre utgivelser er formatet endret tilbake igjen.

I Årboka 2010 har Anders Ole Hauglid skrevet en artikkel han har kalt

I begynnelsen –

”Menneske og miljø i Nord-Troms”

- min historie -

Du kan lese artikkelen HER