Årbok 2018 årsrapport


Årboka 2018  Årsrapport

 

Eg må innrømme at eg blei ganske overraska da eg blei spurt om være redaktør for Årboka. Og en smule smigra. Som kjent har mange pensjonister det svært så travelt, og eg hører til den kategorien.

Men det er jo en spennende jobb, så eg takka ja. 

Mi første bekymring var stofftilgangen. Ville det være mulig å få inn nok og godt nok stoff i løpet av et par-tre måneder?

Det skulle vise seg gå greit. Det blei ei bok på 152 sider. Et forsøk på engasjere ungdommen mislyktes derimot. Kanskje kom vi for seint med oppfordringa som gikk ut til skolene?

Derimot lyktes vi med billedkonkurransen om beste forsidebilde. Den blei godt mottatt,og det kom inn rundt 50 fine bilder.

 

Ifølge en oversikt fra regnskapskontoret var det inntil mars i år solgt 1378 eksemplarer. Opplaget var på 2000. Annonsesalget viser iflg regnskapet en svikt sammenligna med året før på ca 10000 kr. Her er det mulig å øke betraktelig.

 

For meg som redaktør var det viktig å ha 100 prosent kontroll over heile prosessen til trykkeklare filer. Dessuten å gå bort fra A4-formatet. Og ikke minst: få ned prisen  på trykking. Alle tre tingene lyktes.

 

Redaksjonskomiteen har hatt et godt samarbeid. Vi mangler en representant fra Kvænangen. Vi har en person derfra som er i tenkeboksen, og eg håper vedkommende sier ja.

 

Avstandene er store i Nord-Troms, og å møtes fysisk i redaksjonskomiteen krever mye tid og mye kjøring. Det finnes gode alternativer i dag, men vi har ikke fått det helt til å fungere. Her har vi et forbedringspotensial.

 

 

Tore Figenschau