fellesmøte styre -årbok mars 2018

Referat fra møtet mellom styret i NTHL og redaksjonskomiteen i Årboka.

Møtet fant sted i Olderdalen torsdag 1. mars kl. 16.45 på Husfliden.Tilstede: Terje Hildonen, Anne Dalheim, Ivar Adolfsen, Rolf Magne Hansen, Arnulf Steffensen, Gudbrand Brustrøm og Pål Fredriksen

Meldt forfall: Frid Fenes og Margrete Bentsen


Sak 1 Redaktør for Årboka 2018


Anne Dalheim hadde truffet Tore Figenschau og nevnt at Årboka manglet redaktør for 2018. Anne Dalheim spurte Figenschau om han var interessert å påta seg denne oppgaven, og Tore Figenschau avviste i dette.Tore Figenschau blei under møtet kontaktet av leder i laget på telefonen, og Figenschau ønsket å vite mer om betingelsene og arbeidsoppgaver.

Terje Hildonen og Pål Fredriksen fikk i oppgave å utarbeide et forslag til arbeidsavtale mellom NTHL og redaktøren av Årboka. Dette forslaget skulle så sendes til Figenschau.


Sak 2 Den økonomiske situasjonen for Årboka.


Terje H orienterte om den foreløpige statusen basert på opplysninger fra DM-Consult. Konklusjonen var likevel at Årboka ikke har økonomiske problemer. Det er likevel mulig å minske kostnadene og øke inntektene. Økt salg av annonser og en mulig justering av prisene på disse kan øke inntektene.


Sak 3 Kjernetema i Årboka?


Det var enighet om at også utgaven for 2018 skal ha et kjernetema, men det er ikke nødvendig at omfanget av dette blir så omfattende som i tidligere utgaver.

Kommunikasjoner og samferdsel blei nevnt som et mulig tema. Under årsmøtet blir det også mulig å diskutere dette spørsmålet.

Det er også et ønske at ungdommer skal komme med innlegg i Årboka.


Sak 4 Format for Årboka.


Det var enighet om at en beholder A- 4 formatet også for årets utgave. Møtet ønsker også å gi plass for større bilder og mer luft mellom tekstene.


Sak 5 Størrelsen på opplaget.


Det har vært for mange usolgte årbøker i de siste årene. Opplaget for 2018 blir derfor max. 2000 eksemplarer.


Sak 6   Årskavalkaden.


Nytt fra kommunene har blitt ganske omfattende etter hvert. Mange saker blir tatt opp, men disse har preg av oppramsing av enkelt hendelser. Målet er å stramme inn på denne praksisen.Pål Fredriksen

   ref