fellesmøte styret og årbokkommiteen 26 frbr2019

Møtereferat fra fellesmøte historielaget/redaksjonsutvalget


Tid: Tirsdag 26.02.19 17:00 – 18:22

Sted: Olderdalen, Husfliden


Tilstede: Tore Figenschau, Pål Fredriksen, Frid Fenes, Anne Dalheim, Arnulf Steffensen, Rolf Magne Hansen. Ref: Terje Hildonen

Forfall: Margrete Bentsen, Ivar Adolfsen


Sak 1: Nord-Troms Museum


Museet feirer 40 år. Markering på Skjervøy mandag 20. mai 2019.

Ny leder på museet, Kaisa Maliniemi, er medlem i Historielaget.

Representanter fra kommune og ledere i laget vil bli invitert.

Museet er også interessert i samarbeid med lokale lag angående kulturminnedagene i september.


Sak 2.  Årsmøtet.


Det blir årsmøte lørdag 06.04.19 kl 12:00, Husfliden i Olderdalen. Terje/Pål ordner med annonse i Framtid i Nord.

Tema: Årsmøtesaker. Evt fokus på årboka, bl.a. erfaringer med 2018 – boka, samt økonomi.

Kaisa inviteres til årsmøtet for å orientere om aktiviteter i museet, samarbeid og evt faglig tema.

Arnulf: Enhetsregisteret. Fakta om laget må ajourføres.


Sak 3: Årboka for 2019


Tore redegjorde for noen erfaringer. Flere positive og hyggelige tilbakemeldinger. Noe usikkerhet om distribusjonen i begynnelsen av november, bl.a. med at vi mottok bøkene noen dager før avtalen.

Enighet om at gjeldende format beholdes. Det legges ikke opp til særskilt tema eller «rød tråd» i 2019.

Økonomi: Årboka har store «faste» kostnader. Det blir også en oppgave å få en bedre beregning av salget basert på utsalgssteder. Restopplaget over flere år blir også en kostnad/bekymring.

Det vil i noen tilfeller være aktuelt med direkte salg fra redaksjons-/styremedlemmer i regi av lokale lag. Dette bør være greit. Vi må ikke legge opp til konkurranse med ordinært lokalt salg. Honorar/fortjeneste betales til Historielaget konto: 4740 21 10313.

Hvis dere har henvendelser om salg eller det er naturlig å dele ut en bok for å spare porto, kan jeg stå for fakturering og sikre innbetaling til lagets konto.

Redaksjonskomiteen/styremedlemmer har 5 bøker til fri disposisjon.

Vi drøfter erfaringer på årsmøtet. Tore, Pål og Terje ber om et møte med DM-consult, Tor Oldervoll og Ellen Dalvik før årsmøtet.

Tema vil bl.a. være informasjon om salget fordelt på utsalgssteder og årsrapport/økonomi for siste år. Annonsearbeidet, kan vi forbedre dette? Samarbeidsavtalen.Terje (ref)