styremøte 3 mars 2020

STYREMØTE 03.03-2020   kl. 16.45

STED: HUSFLIDEN I OLDERDALEN


Til stede: Terje Hildonen, Rolf Magne Hansen, Ivar Adolfsen, Pål Fredriksen.

Meldt forfall: Frid Fenes, Anne Dalheim, Arnulf Steffensen


Sak 1 Årboka 2019-    evaluering


Det ser ut som om salget er mindre enn forventet. Dette kan nok variere noe fra sted til sted. 

Styret mener at innholdet både var variert og godt. Samarbeidet mellom alle som bidrog til utgivelsen var også meget godt. Hovedtema er ikke nødvendig. Det kan begrense stoffmengden. 


Sak 2 Årsmøte for 2019


Vi legger opp til å avholde årsmøtet lørdag 18. april kl. 12.00 på Husfliden i Olderdalen. 

Etter årsmøtet holder Tore Figenschau foredrag om frigjøringa og tilbakekomsten for de evakuerte våren 1945.. Denne delen er åpen for alle. 

Tid: 13.00


Sak 3 Deltakelse på årsmøtet til Troms historielag.


Pål kontakter de som ikke deltok på styremøtet.


Sak 4 Vedtekter for laget.


Terje og Pål legger fram forslag til endringer i vedtektene. 

Dermed kan årsmøtet ta stilling til eventuelle justeringer.Møtet slutt kl. 18.00

    Terje Hildonen

             ref.