Styremøte 13.juni 2019

                          Styremøte 13. juni 2019


De som møtte: Frid Fenes, Terje Hildonen, Pål Fredriksen, Arnulf Steffensen, Anne Dalheim

Meldt avbud: Rolf Magne Hansen, Ivar Adolfsen


Sak 1/19 Annonsepriser Årboka.

1/10 Minstepris :    kr. 1000 + 1 Årbok

2/10                          « 1500 + 2 Årbøker

1/4                            « 2000 + 3 Årbøker

1/2                            « 4000 + 4 Årbøker

1/1                            « 7000 + 5 Årbøker

 

  Omslagssider økes  + 20%

  Alle annonser tilbys i inntil 4 farger


  1. B) Arbeid med annonser

 -- Regnskapskontoret v/ Tor Oldervoll

     Innhenter annonser som er i 2018 utgaven av Årboka.

--- Styret sender inn konkrete avtaler med nye bedrifter.

--- Styret selger i egen kommune, bruker skjema.

---Nytt skjema utarbeides av Terje H. jfr. 1/19


---Tor Oldervoll følger opp de nye annonsørene.

---  Firma sender annonsetekster til Oldervoll.

 Kopi av nye annonser sendes til Terje Hildonen

----Frist for innhenting av nye annonser 15. juli.Sak 2/19   Kulturminnedagene   7—15 september 

Kulturminne arr. I Nord- Troms

Leder og styremedlemmer i hver kommune samarbeider med andre frivillige lag og foreninger om arrangementer.

                 

Forslag fra Frid: Vi avholder 2 arrangementer

                 

                  1 Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa. Ansvar Skjervøy

                  2 Kåfjord, Lyngen, Storfjord               Ansvar Lyngen

              

                   Begge arr. er åpne for alle


Nord – Troms historielag bevilger kr. 10000, inntil kr. 5000 til hvert arr. etter søknad3/19 Eventuelt

Kjøregodtgjøring kr 4 pr km.til styremedlemmer.

                           

Godtgjøring for utgifter til styremedlemmer tas opp på neste årsmøte.                            Møtet slutt kl. 12.28

                            Anne Dalheim

                                  ref