styremøte 0102-2018

REFERAT FRA STYREMØTET TORSDAG 1.FEBRUAR 2018


Møtet fant sted på Husfliden i Olderdalen.


Tilstede: Ivar Adolfsen, Terje Hildonen, Arnulf Steffensen, Rolf Magne Hansen og Pål Fredriksen.

Meldt forfall: Anne Dalheim, Frid Fenes.Sak 6/ 2017-18: Årsmøte for 2018.


                             Styret vedtok å legge årsmøtet til Kronebutikken i Sørkjosen lørdag 10. mars kl. 1200.Sak 7/ 2017-18: Årsmøte for Troms Historielag.

 

                             Troms Historielag avholder årsmøte i Nordreisa 7-8 april. Møtet er lagt til hotellet i Sørkjosen. Det vil også bli omvisning og faglig opplegg

                             på Halti. Foreløpig er det bestemt at Nord Troms Museum og Kvenkultursenteret skal bidra.Sak 8/ 2017-18: Redaktør for Årboka 2018


                              Styret diskuterte situasjonen. Styremedlemmer tar kontakt med personer som kan være aktuelle for dette vervet.Sak 9/ 2017-18: Fellesmøte mellom redaksjonskomiteen og styret i laget.


                              Det blir innkalt til et møte mellom de to organene. Møtet finner sted på Husfliden i Olderdalen torsdag 1. mars. Under dette møtet vil en

                              diskutere forskjellige forhold rundt arbeidet med Årboka for 2018.Møtet slutt kl.1840

Pål Fredriksen

Ref.