styremøte 03-oktober2017

Referat fra styremøte i Nord Troms Historielag


Sted: Håkons Gjestehus, Olderdalen

Tid: Tirsdag 3. oktober kl. 1630


Tilstede: Frid Fenes, Terje Hildonen, Ivar Adolfsen, Pål Fredriksen

Meldt Forfall: Anne Dahlheim, Rolf Magne Hansen, Arnulf Steffensen

Ingen vararepresentanter hadde anledning til å møte.


Sak 1 /2017-18

Ny redaktør for Årboka.


Det sendes ut ei pressemelding i forbindelse med utgivelsen av Årboka for 2017 hvor det kommer fram at mangler redaktør for neste år.

Medlemmer av styret og redaksjonen oppfordres til å komme med tips om de kjenner til noen som kan være aktuelle som ny redaktør.

I løpet av januar 2018 innkalles det til et felles møte mellom styret i NTHL og redaksjonsmedlemmene i Årboka. Hovedtema for møtet blir innholdet i Årboka for 2018 og spørsmålet om ny redaktør.


Sak 2/2017-18

Distribusjon av Årboka for 2017.10.09


Det er meninga at Årboka skal være klar for utlevering fra Lundblad i uka før farsdagen. Vi satser på at Tromsø Budbilsentral frakter årbøker til Nordreisa og Skjervøy. Arnulf og Margrete sørger for fordeling av årbøker i Skjervøy kommune. Terje og Pål gjør det samme i Nordreisa og Kvænangen.

Rolf Magne henter årbøker fra forlaget og sørger for at de tre kommunene rundt Lyngenfjorden blir tildelt nødvendige eksemplarer. Styremedlemmer og representanter fra redaksjonen i de respektive områdene har ansvaret for å hjelpe til med distribusjonen i sine kommuner.


Sak 3/2017-18

Foredrag av Leif Arneberg


Leif Arneberg er leder ved Tromsø forsvarsmuseum. Vi undersøker om det er interesse for et besøk ved dette museet. Det blir da satt opp en buss hvor medlemmer og andre interesserte kan melde seg. Et slikt besøk vil eventuelt finne sted ut på vårvinteren.


Sak 4/2017-18

Troms Historielag ---Høstsamling lørdag 5. –søndag 6. november


Frid og Ivar foretar nærmere undersøkelser om overnatting og program.

Dersom noen av disse melder seg på, er styret innstilt på å gi økonomisk støtte fra laget.


Sak 5/2017-18

Eventuelt


Frid tok opp spørsmålet om NTHL skal markere at Finland er 100 år som sjølstendig nasjon.

Leder undersøker om det er andre foreninger i området som markerer denne begivenheta.Møtet slutt: Kl. 18.15


Pål Fredriksen

   ref