styremøte 140217

Referat fra styremøte tirsdag 14. februar 2017


Sted: Kultursenteret Olderdalen

Tid: 17.30


Tilstede: Rolf Magne Hansen, Terje Hildonen, Pål Fredriksen

Meldt forfall: Arnulf Steffensen


Sak 6/ 2016/17    Årboka


Styret diskuterte status for Årboka. Det var enighet om at Årboka fortsatt holder god standard, og salget og mottakelsen blant leserne også har vært god. Tema for Årboka i 2017 er fiskerienes plass i den regionale historia. Det bør være et svært aktuelt tema.


Sak 7/ 2016/17   Årsmøte for 2017


Årsmøtet for 2017 blir lagt til Skjervøy lørdag 1.april. Lokale og klokkeslett blir kunngjort seinere.


Sak 8 / 2016/17   Faglig foredrag etter årsmøtet


Meninga var å invitere Leif Arneberg til å holde et foredrag om et tema fra den første etterkrigstida. Han var imidlertid ikke tilgjengelig før etter ferien.

Helge Guttormsen vil derfor snakke om « SKJERVØYKONGEN» når årsmøtet er ferdig.


Møtet slutt kl. 1830.


Pål Fredriksen

       ref.