styremøte 24 juni 2018

Referat fra styremøte tirsdag 26. juni 2018


Tilstede: Terje Hildonen, Frid Fenes, Rolf Magne Hansen, Ivar Adolfsen,  Pål Fredriksen

Meldt forfall: Anne Dalheim, Arnulf Steffensen

Sted: Husfliden i OlderdalenSak 1/18. Trykking av Årboka for Nord Troms


           Tore Figenschau møtte opp og orienterte tilbud som var kommet inn.

            Det var i alt 7 prisforslag, og disse varierte ganske mye. Det billigste

            alternativet var på kr. 43235, og det dyreste hadde en sum på kr. 80000.

            Prisen på ombrekkinga varierte mellom kr. 25000 og kr. 38000.

                 

             Styret diskuterte de forskjellige alternativene, og vi kom fram til at

             Interface Media for oppdraget med å trykke Årboka. Tekst & Cetera

             foretar ombrekkinga. Det siste selskapet drives av Tore Figenschau.

             Dermed kan redaksjonskomiteen hele tida bli orientert om gangen i

             arbeidet med Årboka.

             Totalbeløpet blir da kr. 68235.Det var disse to

             firmaene som stod bak utgivelsen av boka om krigen i Storfjord som

             kom ut for et par år siden.


Sak 2 /18    KULTURMINNEDAGENE


              Bakkeby idrettsklubb har 50- årsjubileum i år og ønsker å markere dette

              med ei historisk vandring på Sokkelnes. Marit Olsen som er leder i

              trimgruppa i BIK. Hun ønsker ei generell orientering om tida fram mot

              2. v.k. og mer spesielt om bosetninga på 18-1900 tallet i

              Kvalbukta/Andersbukta-Bonnibukta. Lederen NTHL har vært i kontakt

              Med Helge Guttormsen. Vi er kommet fram til at vi kan dele på denne

              oppgaven. Aktuelle dager er søndag 2. september eller søndag 9.sept.

              Det forutsettes at arrangementet er åpent for alle interesserte.

              Bakkeby IF har ansvaret for alle praktiske forhold.

               

               Sak 3/18    OVERFØRING AV PENGER FRA ÅRBOKA TIL NTHL

             

               Styret vedtok at laget tar ut kr. 30000 fra kontoen til Årboka.   


   

Møtet slutt Kl. 18.30

Pål Fredriksen

      ref.