styremøte 12.nov 2020

REFERAT FRA STYREMØTET TORSDAG 12. NOVEMBER KL. 16.45


Sted Husfliden Olderdalen


Til stede: Terje Hildonen, Frid Fenes, Rolf Magne Hansen, Ivar Adolfsen, Arnulf Steffensen, Pål Fredriksen

Anne Dalheim har trukket seg styret. Hugo Lorentzen kunne ikke møte

 

Sak 7/20: Referatsaker:

-Anne Dalheim har trukket seg som medlem i styret for NTHL. Hugo Lorentzen erstatter henne fram til neste årsmøte.

-Jan Pettersen holdt foredrag og presenterte ei ny bok om krigen i Narvik området våren 1940. Det var i alt 20 tilhørere.


Sak 8/20: Ny redaktør for Menneske og miljø i Nord- Troms Årbok 2021.

Styreleder hadde på forhand vært i kontakt med Jan R. Olsen og avtalt at han skulle komme til styremøtet for å presentere seg og legge fram sine tanker om arbeidet med Årboka for 2021. Samtalen mellom styret og Jan var god. Da Jan hadde forlatt møtet kom styret raskt fram til ei beslutning om å engasjere han som redaktør for Årboka.

 

Sak 9/20: Annonser i Årboka

Det lages et års hjul når det gjelder tegning av annonser i Årboka. Ei gruppe bestående av Arnulf Steffensen (leder), Ivar Adolfsen, Pål Fredriksen og Rolf Magne Hansen tar seg av dette arbeidet.

 

Sak 10/20: Medlemskontingent til Laget

Det sendes ut giro med en frist for av medlemskontingenten til NTHL  allerede i løpet av januar. Tidligere medlemmer blir også kontaktet med anmodning om å fornye medlemskapet.

 

Sak 11/20 Årsmøte

Vi tar sikte på å avholde årsmøte lørdag 20. mars kl. 12.00 på Kultursenteret i Olderdalen.

Når møtet er over, holder Jan R. Olsen et kåseri og viser bilder fra sitt arbeid som naturfotograf.

 

             Møtet slutt kl. 18.30

             Pål Fredriksen

                     ref.