Styremøte 25. juni 2020

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

REFERAT FRA STYREMØTET TORSDAG 25.JUNI 2020 KL.16.45

STED: HUSFLIDEN I OLDERDALEN


TIL STEDE: Frid Fenes, Arnulf Steffensen, Rolf Magne Hansen, Ivar Adolfsen,Terje Hildonen, Pål Fredriksen

MELDT FORFALL: Anne Dalheim

 

SAK 1 Kostnader i forbindelse med regnskapet for Årboka.


Styret diskuterte hvor stort omfang arbeidet med regnskapet er. Det er en viss usikkerhet når det gjelder størrelsen av arbeidet med å innhente gamle og nye annonser. Det er en viss uklarhet i styret om hvordan annonsene utformes. Styret konkluderte med at det er for seint å bytte regnskapskontor for Årboka 2020. Arnulf fikk i oppdrag å skrive et brev til alle regnskapskontorer i hele regionen hvor vi ber om et tilbud på arbeidet med regnskapet for Årboka i 2021.


 

SAK 2 Rapport Årboka 2019


Det er et visst avvik når det gjelder det økonomiske resultatet i rapporten fra redaktøren og regnskapet fra DM- consult. Styret forholder seg til det offisielle regnskapet. Annonseprisene endres ikke fra 2019. Redaksjonen vurder om opplaget for 2020 reduseres i forhold til 2019.

Rapporten blei så godkjent.

 


SAK 3 Kulturminnedagene 2020


NTHL tar kontakt med Skjervøy historielag om et samarbeid. Det er planer om en busstur til Årviksand for å besøke gårdsmuseet på stedet.

Ivar Adolfsen undersøker om det er mulig å avvikle en fortellerkveld i Dypvik.

 


SAK 4 Vedtekter for NTHL


Roller i laget er ajourført i forhold til Brønnøysundregisteret. Vedtektene revideres av styret, og eventuelle endringer legges fram for neste årsmøte.SAK 5 Støtte til bokprosjekt


NTHL støtter Leif Harry Hansen med kr. 2500 til hans siste bokutgivelse.Møtet slutt kl. 18.15

 

Pål Fredriksen

      ref.